Kozioł, D., i W. Zieliński. „Prognoza Optymalnego Terminu Sadzenia sałaty W Uprawach Szklarniowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9, grudzień 2009, s. 83-88, doi:10.22630/PRS.2009.9.56.