Majewski, J. „Pszczelarstwo W województwie Mazowieckim I Jego Znaczenie Dla Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9, grudzień 2009, s. 110-8, doi:10.22630/PRS.2009.9.59.