Pietrzykowski, R. „Regionalne zróżnicowanie województw Po wstąpieniu Polski Do Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9, grudzień 2009, s. 140-7, doi:10.22630/PRS.2009.9.62.