Zawojska, A. „Zatrudnienie Zagranicznej siły Roboczej W Rolnictwie I przetwórstwie spożywczym Na przykładzie Zatrudnienia Polskich pracowników W Wybranych Krajach UE”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 9, grudzień 2009, s. 202-15, doi:10.22630/PRS.2009.9.68.