Rokicki, T. „Wpływ Rozszerzenia UE Na Sytuację Ekonomiczną Gospodarstw zajmujących Się Hodowlą Owiec”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8, wrzesień 2009, s. 164-73, doi:10.22630/PRS.2009.8.44.