Mrówczyńska-Kamińska, A. „Znaczenie Rolnictwa W Gospodarce Narodowej W Polsce, Analiza Makroekonomiczna I Regionalna”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5, grudzień 2008, s. 96-108, doi:10.22630/PRS.2008.5.69.