Rak, A., i A. Mirończuk. „Zmiany Bezrobocia Na Wiejskim Rynku Pracy Po Integracji Polski Z Unią Europejską”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5, grudzień 2008, s. 144-52, doi:10.22630/PRS.2008.5.74.