Wicki, L. „Finansowanie Hodowli roślin W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5, grudzień 2008, s. 182-93, doi:10.22630/PRS.2008.5.78.