Rokicki, T. „Wpływ Akcesji Polski Do Unii Europejskiej Na Produkcję żywca jagnięcego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2, grudzień 2007, s. 106-13, doi:10.22630/PRS.2007.2.25.