Siudek, T. „Impact of Agricultural Development on Economic and Financial Situation of Cooperative Banks in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 1, czerwiec 2007, s. 69-79, doi:10.22630/PRS.2007.1.9.