Sadiq, M., M. Salihu, i B. Sani. „Prospects of Small-Scale Rice Processing Enterprise Among Beneficiaries of Microfinance Loan in Nigeria’s Jigawa State”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 24, nr 2, czerwiec 2024, s. 4-21, doi:10.22630/PRS.2024.24.2.5.