Chmielewski, Łukasz. „Sytuacja podażowa W Sektorze Kakao W Ghanie W Latach 2016 2022 I Jej Potencjalny wpływ Na Import Kakao Do Polski”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 24, nr 2, czerwiec 2024, s. 22-36, doi:10.22630/PRS.2024.24.2.6.