Petkun, H., O. Matryniuk, V. Melnyk, i V. Nedosekov. „Assessing the Level of Knowledge of Ukrainian Consumers Regarding Cows’ Welfare on Dairy Farms”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 24, nr 2, czerwiec 2024, s. 37-48, doi:10.22630/PRS.2024.24.2.7.