Pasińska, Dorota. „Handel Zagraniczny Produktami mięsnymi Polski Z Japonią W Latach 2004-2019”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21, no. 1 (marzec 31, 2021): 16–32. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2423.