Rathnachandra, S.D. Dilini, i S.H. Pushpa Malkanthi. „Female Farmers’ Agricultural Information Needs and Food Production: A Case Study of Imbulpe Ds Division in Sri Lanka”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 21, no. 2 (czerwiec 30, 2021): 22–32. Udostępniono grudzień 8, 2022. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2428.