Szczebyło, Agata, Ewa Halicka, Małgorzata Jackowska, i Krystyna Rejman. „Analysis of the Global Pulses Market and Programs Encouraging Consumption of This Food”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19, no. 3 (wrzesień 30, 2019): 85–96. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2636.