Zabolotnyy, Serhiy, Natalia Wasilewska, i Mirosław Wasilewski. „Financial Sustainability and Value of Joint-Stock Companies from Food Industry in Central and Eastern Europe”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 19, no. 1 (marzec 31, 2019): 153–161. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2674.