Buriak, Ruslan, Victor Artish, i Mykola Orlykovskyi. „Management and Certification Process for Organic Production in Ukraine and Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18, no. 3 (wrzesień 30, 2018): 59–66. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2754.