Skotnicka, Magdalena, Kaja Karwowska, i Maria Śmiechowska. „The Problem of Food Waste in Different Types of Households on the Example of the Residents of Poland and Polish People Residing in the United Kingdom – Pilot Study”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18, no. 3 (wrzesień 30, 2018): 282–294. Udostępniono listopad 28, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2774.