Andrzejuk, Adam. „Classification of Agricultural Emissions Among OECD Countries With Unsupervised Techniques”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18, no. 4 (grudzień 31, 2018): 80–91. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2787.