Balanovska, Tetiana, i Barbara Wyrzykowska. „The Requirements of the Contemporary Labour Market for Professionals”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18, no. 4 (grudzień 31, 2018): 92–101. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2788.