Jasiński, Michał, i Anna Górska. „Turystyka, Eksport Towarowy, Pomoc Rozwojowa I Przekazy Jako narzędzia przełamania Stagnacji społeczno-Gospodarczej W państwach Globalnego Południa O Niekorzystnym położeniu Geograficznym Oraz najsłab”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 18, no. 4 (grudzień 31, 2018): 199–208. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2799.