Kosicka-Gębska, Małgorzata, Jerzy Gębski, Maria Jeznach, Katarzyna Kwiecińska, i Agnieszka Tul Krzyszczuk. „Charakterystyka porównawcza Zachowań Nabywczych Polskich konsumentów mięsa Na Tle porównań międzynarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17, no. 1 (marzec 15, 2017): 95–105. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2843.