Getahun, Saleamlak. „Review of Inclusive Growth and Other Alternatives to Confront Authoritarian Populism”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17, no. 4 (grudzień 22, 2017): 78–84. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2917.