Łukasiewicz, Katarzyna. „Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 17, no. 4 (grudzień 22, 2017): 210–217. Udostępniono październik 1, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2931.