Bożek, Jadwiga. „Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej Pod względem podobieństwa Struktury Agrarnej”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16, no. 1 (marzec 31, 2016): 36–47. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3380.