Parlińska, Maria, i Michał Wielechowski. „Założenia Wspólnej Polityki Rolnej W Perspektywie Finansowej 2014-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16, no. 1 (marzec 31, 2016): 177–186. Udostępniono wrzesień 22, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3392.