Pasińska, Dorota. „Rynek Wieprzowiny W ujęciu Globalnym I Krajowym”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16, no. 1 (marzec 31, 2016): 187–198. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3393.