Parlińska, Maria, i Piotr Pomichowski. „Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16, no. 4 (grudzień 31, 2016): 253–259. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3495.