Rejman, Krystyna, Grzegorz Ganczewski, Aleksandra Prandota, i Karolina Zabłocka. „The Possibility of Food Consumption Improvement by Reducing Food Wastage in the Households in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 16, no. 4 (grudzień 31, 2016): 281–292. Udostępniono wrzesień 29, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/3498.