Pleños, Mary. „Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: Application to Abaca Fiber Data”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22, no. 2 (czerwiec 30, 2022): 17–29. Udostępniono maj 26, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4513.