Tafida, Ahmadu, Amurtiya Michael, i Markson Nandagoyang. „Analysis of Livelihood of Rural Irrigated Crop Farmers in Kano State, Nigeria”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22, no. 2 (czerwiec 30, 2022): 57–64. Udostępniono luty 29, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4515.