Jarczok-Guzy, Magdalena. „Stawki Podatku VAT a zużycie środków Ochrony roślin I nawozów Mineralnych W Krajach Unii Europejskiej W Obliczu Wyzwań zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22, no. 3 (wrzesień 30, 2022): 18–32. Udostępniono marzec 24, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4572.