Olech, Igor, i Michał Wielechowski. „The Possible Impacts of Financial Nudging in the Food Infant Industries: Beyond Meat Case Study”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22, no. 3 (wrzesień 30, 2022): 33–42. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4573.