Rosińska-Bukowska, Magdalena. „Procesy Globalizacji I Ich wpływ Na Gospodarkę żywnościową I Rolnictwo - Przez Pryzmat działalności Korporacji Transnarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14, no. 1 (marzec 31, 2014): 97–107. Udostępniono luty 22, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4625.