Pawlak, Karolina. „Zmiany W Polskim Handlu Zagranicznym Produktami Rolno-spożywczymi Po Akcesji Do Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14, no. 2 (czerwiec 30, 2014): 170–184. Udostępniono listopad 28, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4647.