Sieczko, Anna, i Leszek Sieczko. „Wielowymiarowa Analiza Pozyskiwania środków Finansowych W Ramach działania 132 PROW 2007-2013 Przez Kraje członkowskie Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14, no. 2 (czerwiec 30, 2014): 214–225. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4651.