Vashchyk, Mariana, i Tomasz Siudek. „Ecological Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 14, no. 4 (grudzień 31, 2014): 194–204. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4700.