Kondej, Magdalena. „Assessment of the Financial Condition of Selected Dairy Cooperatives During the COVID-19 Pandemic”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 22, no. 4 (grudzień 31, 2022): 26–34. Udostępniono czerwiec 5, 2023. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4846.