Kozioł-Kaczorek, Dorota. „A Combined Muilticriteria Procedure for Agriculture Real Estate Valuation”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13, no. 4 (grudzień 31, 2013): 87–93. Udostępniono luty 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5082.