Krzyżanowski, Julian. „Small, Young, Active – Some New Elements of the CAP Reform”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13, no. 4 (grudzień 31, 2013): 105–114. Udostępniono luty 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5084.