Artyszak, Arkadiusz. „Wpływ Reformy Rynku Cukru W Unii Europejskiej Na Wyniki Handlu Cukrem W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13, no. 3 (wrzesień 30, 2013): 7–15. Udostępniono kwiecień 19, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5093.