Krzyżanowski, Julian. „Czynniki wpływające Na wysokość Polskiej składki Do ONZ Ds. Wyżywienia I Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13, no. 3 (wrzesień 30, 2013): 145–159. Udostępniono luty 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5107.