Wieliczko, Barbara. „Perspektywy Rozwoju Polskiego Rolnictwa W świetle Proponowanego kształtu WPR 2014-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 13, no. 1 (marzec 31, 2013): 164–173. Udostępniono kwiecień 12, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5158.