Siudek, Tomasz, i Katarzyna Drabarczyk. „Wzrost I rozwój Gospodarczy a efektywność Finansowa banków Komercyjnych W Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15, no. 2 (czerwiec 30, 2015): 128–139. Udostępniono kwiecień 19, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5353.