Parlińska, Maria. „Ekonomika Informacji Na Tle Rozwoju społeczeństwa Globalnego”. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 15, no. 1 (marzec 31, 2015): 77–83. Udostępniono luty 25, 2024. https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5381.