1.
Laskowska E, Stefański K. Determinanty zróżnicowania regionalnego cen gruntów rolnych w Polsce. PRS [Internet]. 30 wrzesień 2021 [cytowane 1 październik 2023];21(3):41-54. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2433