1.
Jasiński M, Górska A. Turystyka, eksport towarowy, pomoc rozwojowa i przekazy jako narzędzia przełamania stagnacji społeczno-gospodarczej w państwach Globalnego Południa o niekorzystnym położeniu geograficznym oraz najsłab. PRS [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 22 wrzesień 2023];18(4):199-208. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2799