1.
Kołodziejczak W. Zatrudnienie i wartość dodana brutto w sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej w latach 2002 i 2016. PRS [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 29 wrzesień 2023];18(4):270-83. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2805