1.
Pawłowski K. Rola środków pochodzących z Unii Europejskiej w rozwoju pszczelarstwa na przykładzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. PRS [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 28 wrzesień 2023];18(4):382-94. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2815